Ankie2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lova2.jpg

 

 

 

 

 

Twee-Dle-Dee Guess My Iq

"Lova"

 

elvis-champion-my-dog.jpg


SE UCH Avocation Rockabilly

"Elvis"

S20753/2009


 

 

Parning skedde 2013-05-12

 

 

 

 

A-kullen föddes 2013-07-13

Två tikar blt

Aussielyckans Athena

Aussielyckans Afrodite

 

Leveransklara 2013-09-07

 
stäng